Tin mới
Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020 Thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ðề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Bộ Công Thương thông báo để các Bộ ngành liên quan, các Tổ chức khoa học và công nghệ; các Tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế căn cứ mục tiêu và định hướng nhiệm vụ của đề án giai đoạn 2011-2015 (tại Phụ lục 1) đề xuất các đề tài/ dự án SXTN (tại Phụ lục 2), dự án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các phòng thí nghiệm (tại Phụ lục 3) và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực (tại Phụ lục 4) thực hiện trong kế hoạch năm 2013 thuộc Đề án.
Loại nhựa mới có khả năng tái tạo như con người Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại nhựa mới có thể tự động hồi phục khi bị xước, vò hoặc đơn giản là bị biến dạng.
Xi măng chống phóng xạ Các nhà khoa học gồm Đỗ Quang Minh, Trần Thị Thu Thụy, bộ môn Vật liệu Silicat, trường Đại học Bách khoa TPHCM đã nghiên cứu ảnh hưởng của barite đến khả năng làm việc của xi măng chống phóng xạ.
Diệt ruồi hại quả bằng công nghệ sinh học Các nhà khoa học thuộc viện Bảo vệ thực vật và trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) đã hợp tác và nghiên cứu thành công một biện pháp mới diệt trừ ruồi đục quả hại cây trồng, đạt hiệu quả xấp xỉ 100% mà không gây độc hại tới môi trường.
Bỉ sẽ đầu tư công nghệ sinh học cho Đà Lạt Thỏa thuận trên được đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Hubert Cooreman và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất tại buổi làm việc về chương trình hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghệ sinh học giữa tỉnh Đông Flamăng (Bỉ) và TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chiều 2-10.